21-04-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ2020-04-22T13:37:33+00:00

1o Γυμνάσιο Κηφισιάς

Τάξη Β΄

Ενημερωτικό σημείωμα

Ασύγχρονη διδασκαλία στα Θρησκευτικά

Χριστός Ανέστη, αγαπητά παιδιά!

Εύχομαι ολόψυχα ο Αναστημένος Κύριος μας να δώσει πλούσιες τις ευλογίες Του σε σας και στις οικογένειές σας.

Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι  για τεχνικούς λόγους από Τετάρτη 22/4/2020, δεν θα στέλνετε τις εργασίες σας στο γνωστό mail, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν.  Θα γίνει ανάρτηση των απαντήσεων-λύσεων την  Δευτέρα 27/4/2020 και θα μπορείτε μόνοι σας να αξιολογήσετε-βαθμολογήσετε τις εργασίες σας, εξασκώντας έτσι τη κριτική σας ικανότητα.

Tο 4o μάθημά μας θα αναρτηθεί την Τρίτη 28/4/2020.

Ελπίζω σύντομα να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία και κυρίως να βρεθούμε ξανά στο σχολείο μας.