ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-212020-06-26T10:15:11+00:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ