ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2021-222021-06-28T10:50:02+00:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ