ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-232022-09-01T12:10:10+00:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ