ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ2020-03-28T19:03:46+00:00

Ο τρόπος αποστολής των απαντήσεων μπορεί να γίνει είτε μέσω της πλατφόρμας είτε μέσω του προσωπικού μου E-mail : papadopoulouvicky@yahoo.gr

(Οι μαθητές που ήδη παρακολουθούν τα μαθήματά μου μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες στις ανακοινώσεις της αντίστοιχης ηλεκτρονικής τάξης).

 

https://eclass.sch.gr/courses/G433113/ Γερμανικά Γ΄τάξη

Η καθηγήτρια
Βικτωρία Παπαδοπούλου