ΓΑΛΛΙΚΑ2020-03-30T11:13:18+00:00

1er Collège de Kifissia – COURS DE FRANÇAIS

CLASSE Α

BONJOUR LES ENFANTS !

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος των γαλλικών είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://eclass.sch.gr/courses/G433145/ στην πλατφόρμα του ΠΣΔ e-class.

Οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση siskoumar2@gmail.com

Η καθηγήτρια σας
Σίσκου Μαριάννα