To 1ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών

1MSKMUN 2019
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
21-24 Φεβρουαρίου 2019

Το 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς διοργανώνει το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (1MSKMUN 2019) για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσκαλεί όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας να συμμετάσχουν.

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο-προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Ο.Η.Ε.

Είναι μια διαδραστική εκπαιδευτική δραστηριότητα που διδάσκει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα μέσα από τη δράση του Ο.Η.Ε.
Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 1920 στην Αμερική ως Model League of Nations για να πάρει τη σημερινή του μορφή πολύ αργότερα. Σήμερα πάνω από 400.000 μαθητές από πολλές χώρες παίρνουν μέρος σε 500 διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές:

 • αναλαμβάνουν το ρόλο εκπροσώπων διαφόρων κρατών-μελών του Ο.Η.Ε.
 • εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα-προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο
 • ακολουθούν μια διαδικασία μελέτης, σύναψης συμμαχιών και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων
 • και προτείνουν λύσεις καταθέτοντας τα ψηφίσματά τους

Οφέλη των μαθητών που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα

 • Αποκτούν την εμπειρία της επικοινωνίας με συνομήλικους τους από άλλες χώρες-περιοχές και της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων για θέματα που απασχολούν την Ευρώπη αλλά και τον πλανήτη.
 • Μαθαίνουν να είναι πολίτες του κόσμου, καλλιεργούν κρίση και συνείδηση για όσα συμβαίνουν γύρω τους, προωθούν λύσεις και μάχονται για ιδεώδη.
 • Αποκτούν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Ασκούνται στη διπλωματία, την επιχειρηματολογία και το δημόσιο λόγο.
 • Εξασκούν τα Αγγλικά τους και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους με σύγχρονη θεματολογία.
 • Γνωρίζονται με μαθητές από όλο τον κόσμο και δημιουργούν δεσμούς.
 • Τέλος, εμπλουτίζουν το μελλοντικό βιογραφικό τους με μία αξιοσημείωτη και ξεχωριστή δραστηριότητα.

Βήματα για τους εκπαιδευτικούς

 • Επιλέγετε την ομάδα μαθητών που ενδιαφέρονται σοβαρά να συμμετάσχουν και έχουν ένα καλό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα.
 • Φροντίζετε να πάρετε την έγκριση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου σας για την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Καθορίζετε την ώρα υλοποίησης του προγράμματος μέσα στην εβδομάδα, όπως κάνετε και με τα άλλα προγράμματα.
 • Ακολουθείτε την πορεία και τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς: https://www.1mskmun.com/study-guide/

Σύντομες Οδηγίες

 • Οι μαθητές, ανά ομάδα, αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν μία χώρα, ποτέ όμως τη δική τους. Λειτουργούν ως μικροί διπλωμάτες δηλ. ως εκπρόσωποι της χώρας αυτής (Delegates). Οι χώρες που θα εκπροσωπηθούν στο Συνέδριο αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς: https://www.1mskmun.com/countryselection/
 • Ένας μαθητής από κάθε ομάδα-χώρα ορίζεται ως Πρεσβευτής της χώρας (Ambassador).
 • Παράλληλα, κάθε μαθητής της ομάδας-χώρας, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και με βάση τα ενδιαφέροντά του, επιλέγει μια συγκεκριμένη θεματική Επιτροπή (Committee). Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπεται η δημιουργία επτά (7) θεματικών Επιτροπών ως εξής: Οικονομική, Περιβαλλοντική, Ανθρωπιστική, Αφοπλισμού, Πολιτική, Συμβούλιο Ασφαλείας και Ιστορικής Κρίσης.
 • Στη συνέχεια ο μαθητής επιλέγει ένα πρόβλημα-θέμα που θεωρεί ότι τον εκφράζει περισσότερο (π.χ. θανατική ποινή). Τα θέματα που θα επεξεργαστούν οι Delegates στο Συνέδριο αναφέρονται στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς: https://www.1mskmun.com/agenda/
 • Ο μαθητής μελετά (κυρίως σε επίσημες ιστοσελίδες) όλα τα σχετικά με το θέμα που επέλεξε, τις στάσεις της διεθνούς κοινότητας καθώς και της χώρας που εκπροσωπεί.
 • Στη συνέχεια καλείται να συντάξει στην Αγγλική γλώσσα ένα ψήφισμα (Resolution) και να προτείνει λύσεις πάνω σε αυτό το πρόβλημα-θέμα. Οδηγίες για τη συγγραφή του ψηφίσματος περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς: https://www.1mskmun.com/study-guide/
 • Σημειώνεται ότι όλο το συνέδριο διεξάγεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.
 • Βασικό συστατικό των θεματικών Επιτροπών (Committees) είναι το debate ή αλλιώς επιχειρηματολογία, να αποδείξει δηλαδή ο μαθητής-delegate ότι οι προτάσεις-λύσεις του ψηφίσματός του θα επιφέρουν ικανά αποτελέσματα.
 • Oι Delegates κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πρέπει να δημιουργήσουν συμμαχίες και με εκπροσώπους άλλων χωρών.
 • Παράλληλα με τις επιτροπές, συγκαλείται και η Γενική Συνέλευση (General Assembly) στην οποία συμμετέχουν όλες οι θεματικές Επιτροπές.
 • Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει εκείνα τα ψηφίσματα των θεματικών Επιτροπών που θα αποτελέσουν τα τελικά ψηφίσματα, τις αποφάσεις δηλαδή, που θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλες τις χώρες.

Διάρκεια συνεδρίου – τελετές

 • Tο 1MSKMUN 2019 έχει τετραήμερη διάρκεια και συγκεκριμένα από 21έως 24 Φεβρουαρίου 2019
 • Περιλαμβάνει 2 επίσημες τελετές: α) Τελετή Έναρξης και β) Τελετή Λήξης, όπου θα υπάρχει παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχουν ασχοληθεί με τη διπλωματία.
 • Στη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχουν μικρά διαλείμματα ξεκούρασης.
 • Οργανώνεται επίσης πάρτυ για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες και τους συνοδούς καθηγητές/τριες.

Συμμετοχή στο συνέδριο.

Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (1MSKMUN 2019) του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς διοργανώνεται με την υπ’ αριθμ. Φ15.1/150145/Δ2/ 12/09/2018 έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων, ηλικίας 13-18 ετών, από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και από την Κύπρο και χώρες της Ευρώπης. Οι μαθητές/τριες θα συνοδεύονται από έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς. Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία.)

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως 20-11-2018.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.1midschoolkifisia.gr , όπου περιέχονται σχετικές πληροφορίες και όλο το απαραίτητο υλικό και να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2108015590 και 2108089052, καθώς και στο email: 1mksmun.athens@gmail.com.

Η Διευθύντρια
Δωροπούλου Σαραντούλα
ΠΕ01 Θεολόγος, Μ.Ed-M.A.
1MSKMUN Director

By |2018-10-28T18:31:51+00:00Οκτώβριος 28th, 2018|2018 - 2019|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο To 1ο Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών