ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-23

By |2022-09-07T11:42:06+00:00Σεπτέμβριος 7th, 2022|Δραστηριότητες|

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β’ & Γ’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-23

By |2022-09-07T11:39:17+00:00Σεπτέμβριος 7th, 2022|Δραστηριότητες|

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ Α’ ΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ & ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-23