ΦΥΣΙΚΗ2020-03-30T11:22:30+00:00

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

E-mail : jugizelis@gmail.com

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο για όλους τους μαθητές μου στον σύνδεσμο https://eclass.sch.gr/courses/G433114/ αφού συνδεθούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-class.sch.gr με τους κωδικούς ΠΣΔ.

Για την πρώτη φορά απαιτείται αίτημα εγγραφής ή απευθείας εγγραφή από εμένα εφόσον ο μαθητής έχει εισέλθει έστω μια φορά με τους κωδικούς του στο e-class.