ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που αποφοίτησαν από τη Β΄Γυμνασίου και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση της γλώσσας-‘’lower’’) στην αγγλική γλώσσα ή πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ να επιστρέψουν άμεσα στο σχολείο υπογεγραμμένη τη συνημμένη δήλωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ