Περιβαλλοντικά προγράμματα 2018

Στο σχολείο μας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς φέτος (2017-2018) δύο περιβαλλοντικά προγράμματα σε διάρκεια 5 μηνών.

Τα προγράμματα αυτά ήταν:

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, με αρχηγό την κα Ροκόμου Αιμιλία, ειδικότητας ΠΕ19 και συμμετέχοντα εκπαιδευτικό την κα Δωροπούλου Σαραντούλα, ειδικότητας ΠΕ01. Το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν ήταν 21, από τα οποία 5 αγόρια και 16 κορίτσια.

ΝΕΡΟ, ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, με αρχηγό την κα Χριστογιάννη Μαρία, ειδικότητας ΠΕ03 και συμμετέχοντα εκπαιδευτικό την κα Σίσκου Μαριάννα, ειδικότητας ΠΕ05. Το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν ήταν 22, από τα οποία 10 αγόρια και 12 κορίτσια.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν επιδιωχθεί και επετεύχθηκαν τελικά ήταν:
Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τους κινδύνους μόλυνσης του νερού και προστασίας του από τη ρύπανση εργοστασίων και αποβλήτων.

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την αναγκαιότητά των υδάτινων οικοσυστημάτων στη ζωή ενός τόπου (ανθρώπων, ζώων και φυτών).

Να γνωρίσουν τους υδάτινους χώρους της περιοχής τους -και όχι μόνο- και να αντιληφθούν το ρόλο που διαδραματίζει το νερό στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Να ενταχθούν οι μαθητές σε ομάδα και να αναγνωρίσουν τα προτερήματα της συνεργατικότητας, της κοινής ευθύνης και της αλληλοϋποστήριξης.

Να εκπαιδευτούν στην εξοικονόμηση του νερού στο σπίτι και το σχολείο.

Στην υλοποίηση αυτών των στόχων συνέβαλαν και οι 2 εκδρομές που έγιναν από κοινού και για τα δύο προγράμματα: στη Λίμνη του Μαραθώνα και στη Λίμνη Βουλιαγμένης και Ηραίον στο Λουτράκι.

 

By |2018-06-22T20:50:08+00:00Ιούνιος 21st, 2018|Χωρίς κατηγορία|0 Comments