Καθηγητές – Ειδικότητες2020-01-20T12:07:48+00:00
1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ
1 ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ Διευθύντρια, Θρησκευτικά
2 ΓΚΙΖΕΛΗ Ι Υποδιευθύντρια, Βιολογία, Φυσική
3 ΣΙΣΚΟΥ Μ Υποδιευθύντρια, Γαλλικά
4 ΧΟΠΤΗΡΗ Ε Θρησκευτικά
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ Θρησκευτικά
6 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ Φιλολογικά
7 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Β Φιλολογικά
8 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ Β Φιλολογικά
9 ΧΑΪΝΗ Ν Φιλολογικά
10 ΔΑΝΙΗΛ Α. Φιλολογικά
11 ΜΑΓΓΑΝΑ Α. Φιλολογικά
12 ΠΑΝΟΥ Θ Μαθηματικά
13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ Μαθηματικά, Φυσική
14 ΤΟΓΙΑ Ρ Μαθηματικά
15 ΘΕΛΕΡΙΤΗ Σ Φυσική, Γεωγραφία
16 ΣΚΟΥΡΑΚΗ Ε Χημεία, Φυσική, Γεωγραφία
17 ΧΑΡΗ Ε Γαλλικά
18 ΜΟΝΑΣΤΕΡΛΗ Π Γαλλικά
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β Γερμανικά, Ιστορία
20 ΚΑΡΡΑ Φ Αγγλικά
21 ΡΕΖΙΤΗ Α Αγγλικά
22 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε Καλλιτεχνικά
23 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ Τ Φυσική Αγωγή
24 ΣΟΥΦΛΙΑΔΗΣ Α Φυσική Αγωγή
25 ΠΑΛΑΖΗ Π Μουσική
26 ΚΑΡΑ Π Οικιακή Οικονομία, ΚΠΑ
27 ΡΟΚΟΜΟΥ Α Πληροφορική
28 ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ Α Τεχνολογία
29 ΠΙΤΕΛΗ Α Τεχνολογία