Εγγραφές2018-06-13T16:27:44+00:00

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄γυμνασίου στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς να προσέλθουν στο σχολείο ώστε να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και αποδοχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης και τη δήλωση στοιχείων μαθητή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στα συνημμένα έγγραφα.

Όσοι από τους γονείς-κηδεμόνες έχουν ήδη συμπληρώσει και παραδώσει στο δημοτικό σχολείο προέλευσης τις δηλώσεις αυτές δε χρειάζεται να προσέλθουν στο σχολείο για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της με αριθ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-18 (ΦΕΚ Β’ 120/23-01-2018) Υ.Α., για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών, χρειάζεται να υποβληθεί στο σχολείο από τον κηδεμόνα τους Υπεύθυνη Δήλωση νομιμότητας της άσκησης της κηδεμονίας και αποδοχής της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης των μαθητών.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να υπογραφεί η επισυναπτόμενη ΥΔ καθώς και η δήλωση των στοιχείων μαθητή.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Ελλάδας, προκειμένου να εγγραφούν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατου Πιστοποιητικού Γέννησης επίσημα μεταφρασμένου.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για την φοίτηση των μαθητών, κατά προτεραιότητα, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, να σημειωθεί στην ΥΔ και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η Διευθύντρια
Δωροπούλου Σαραντούλα