Απουσίες

Αγαπητοί Γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω σε σχέση με την φοίτηση των μαθητών :
Σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29 της υπ. Αριθ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υ.Α, που αφορούν την φοίτηση των μαθητών, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες αδικαιολόγητες . Το σχολείο κατόπιν αυτού οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον κηδεμόνα για τις απουσίες του μαθητή/ τριας . Οι γονείς θα ενημερώνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με sms στο κινητό τους τηλέφωνο. Προκειμένου να το επιτύχουμε παρακαλούμε θερμά την ημέρα επίδοσης βαθμολογίας Α΄ τετράμηνου στις 6 Φεβρουαρίου να μας δηλώσετε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν από τον υπεύθυνο καθηγητή τάξης .

Επισημαίνεται ακόμη ότι από το τρέχον σχολικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/ τριας , εφόσον το σύνολο των απουσιών του/ της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει την φοίτησή του/της στην ίδια τάξη . Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018 μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή /τριας που πραγματοποίησε εως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι .

 

Η διευθύντρια

Δωροπούλου Σαραντούλα
ΠΕ01 θεολόγος M.Εd , MA

By |2018-10-18T23:36:49+00:00Φεβρουάριος 6th, 2018|Νέες Δραστηριότητες|0 Comments